25 d’abril de 2011

0

Introducció a HTML

Introducció a HTML

HTML és el llenguatge estandar utilitzat en la web per representar la informació. Les seves sigles significan HyperText Markup Language és a dir un llenguatge de marques que
consisteix en un conjunt d'etiquetes,que indicaran als navegadors com s'han de visualitzar les pagines.
Per poder començar a fer una pàgina web, només són necesaries dues eines:

  1. Un Processador de text.
  2. Un Navegador.
Un processador de text qualsevol com el bloc de notes de Windows o un altre que ens permeti guardar,
els arxius com 'Només text', sense format de ningun tipus i un navegador.

Un cop escrit els codis necessaris amb un simple processador de textos,
l'arxiu, és guarda amb el nom que es volguí i amb l'extensió .html i després s'obre amb el navegador.

Els quatre elements bàsics de qualsevol document HTML són :

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
Tota etiqueta té una d'obertura i una de tancament.
Un exemple d'un petit codi HTML seria com queda al púlsar el botó següent:
Senzill oi que si, bé començarem amb una cosa més fàcil, el primer obrir el nostre processador de textos i escriurem el següent :
<html>
<head>
<title>
La meva primera pàgina Web
</title>
</head>
<body>
Hola Món
</body>
</html>
Nota :Recorda de guardar sense format i amb l'extensió .html i després l'obres amb el teu navegador,
i veures la teva primera pàgina web, com la de l'exemple següent :